Tekst
Login

Związkowe „Drzewo Niepodległości”

Kategoria: Wydarzenia

Przypadająca na rok 2018 setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę została upamiętniona w szczególny sposób. Burmistrz gminy Grójec zaprosił do udziału w akcji pt. „Drzewa niepodległości”, czyli 100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach akcji na terenie gminy Grójec zostało posadzonych sto drzew tj. dęby, graby, klony, jesiony i lipy. Każda z grup, które wyraziły chęć wzięcia udziału w tej inicjatywie w piątek 20 kwietnia 2018 roku dostała drzewko oraz kamień z tablicą upamiętniającą to wydarzenie.

 Związkowe „Drzewo Niepodległości” zostało zasadzone 20 kwietnia 2018 roku na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grójcu. Udział w tym wydarzeniu wziął zespół pracowników związku, a tę szczególną chwilę uwiecznił Pan Henryk Gajewski- znany grójecki fotograf.