KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZEKUCJI ZALEGŁOŚCI

Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” informuje osoby które posiadają zaległości za rok 2023, że w najbliższym czasie zostaną podjęte działania zmierzające do przekazania tych zaległości na drogę postępowania egzekucyjnego. W celu uniknięcia dodatkowych, znaczących kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej przez właściwe Urzędy Skarbowe, zachęcamy do dokonania zapłaty zaległości samodzielnie. W razie wątpliwości co do wysokości posiadanych zaległości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego z biurem Związku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.