Tekst
Login

Ustawowy obowiązek złożenia deklaracji - nieruchomości zamieszkałe(osoby fizyczne)

Kategoria: Ważne informacje

Deklaracje można składać:

 
Deklaracje można składać osobiście w siedzibie biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej 23 oraz w siedzibie urzędu właściwego dla Gminy wchodzącej w skład Związku  (z wyjątkiem Gminy Grójec).

Lista Gmin wchodzących w skład Związku:

  1. Gmina Belsk Duży;
  2. Gmina Błędów;
  3. Gmina Chynów
  4. Gmina Goszczyn;
  5. Gmina i Miasto Grójec;
  6. Gmina Jasieniec;
  7. Gmina Promna;
  8. Gmina Warka;

Zgodnie z litera prawa w terminie 14 dni od zamieszkania w nowej nieruchomości należy złożyć deklarację
Deklaracje można przesłać za pośrednictwem  poczty  do Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” na adres:
Związek Międzygminny „NATURA”
ul. Mszczonowska 23
05-600 Grójec

Pobierz druk deklaracji >>deklaracja DO-1<<