Jak płacimy i do kiedy?

Kategoria: Ważne informacje

Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty dokonujemy na inwidualne konto bankowe podane w książeczce opłat.

Informację o nr. konta inwidualnego można otrzymać w Biurze Związku, e-mailowo lub telefonicznie.

Wpłaty dokonane na konta główne związku zostaną przeksięgowane na inwidualne konta.

Wpłaty dokonywane w Banku Spółdzielczym Grójec, w Banku Spółdzielczym Grójec oddział w Jasieńcu, w Banku Spółdzielczym Grójec oddział w Belsku Dużym oraz w Banku Spółdzielczym Grójec oddział w Błędowie są pobierane bez prowizji bankowej.

Tytułem wpłaty należy podać :

- adres nieruchomości z której odbierane są odpady

- nazwisko i imię osoby, która składała deklarację

- za jaki okres wnoszona jest opłata

Opłaty kwartalne dokonujemy w następujących terminach:

− do 15 marca za I kwartał,

− do 15 maja za II kwartał,

− do 15 września za III kwartał,

− do 15 listopada za IV kwartał.

Wysokość opłaty musi być zgodna z deklaracją, którą złożyliśmy w Związku bezpośrednio czy za pośrednictwem swojego Urzędu Gminy.

Wysokość opłaty zależy od liczby osób, które zamieszkują daną nieruchomość oraz od tego czy odpady te są segregowane.

Kwartalna opłata za wywóz odpadów komunalnych dokonywana jest za pośrednictwem banku.