Tekst
Login

Reklamacja

Kategoria: Ważne informacje

Odpady komunalne odbierane będą zgodnie z harmonogramem. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów składamy dnia następnego do godziny 12:00 (pozwoli to zrealizować reklamację następnego dnia roboczego),  do biura podmiotu odbierającego odpady (tel. podany na stronie internetowej Związku http://www.natura.grojec.org.pl)  lub do biura Związku ( tel poniżej), po tym terminie reklamacje nie będą uwzględnione. 

 

Telefon: (48) 332 21 24, (48) 332 94 65
Fax: (48) 332 06 68
lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura dotycząca „czerwonej kartki”

dla budynków jednorodzinnych

 

W przypadku stwierdzenia, że odpady segregowane umieszczone w kolorowym worku są nieprawidłowo segregowane:

1)      Worek zostanie oznaczony czerwoną kartką ostrzegawczą (nalepka) o treści: NIEPRAWIDŁOWO POSEGREGOWANE ODPADY

2)      Worek pozostanie bez odbioru przez firmę odbierającą odpady

3)      Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany ponownie dokonać segregacji odpadów

4)      Odbiór worka z prawidłowo dokonaną segregacją odpadów nastąpi w najbliższym terminie wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów segregowanych

5)      W przypadku powtórnego wystawienia worka z nieprawidłowo segregowanymi odpadami, podmiot odbierający odpady zgłosi właściciela nieruchomości do Związku Międzygminnego NATURA, w celu podniesienia opłaty za odbiór odpadów wg stawki jak za odpady niesegregowane

 

Procedura dotycząca „czerwonej kartki”

dla budynków wielorodzinnych

 

W przypadku stwierdzenia, że odpady segregowane umieszczone w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych są nieprawidłowo segregowane:

1)      Pojemnik zostanie oznaczony czerwoną kartką ostrzegawczą (nalepka) o treści: NIEPRAWIDŁOWO POSEGREGOWANE ODPADY

2)     Odpady zostaną odebrane jako zmieszane odpady komunalne.

3)      Przedsiębiorca poinformuje o tym fakcie Związek.

4)      Stwierdzenie nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych stanowi podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.