Godziny otwarcia Punktu
 
Selektywnej Zbiórki Odpadów
 
Komunalnych (PSZOK)
 
Chynów ul. Główna 92
  
- Wtorek 8.00 – 15.00
 
- Czwartek 10.00 – 17.00
 
- Sobota 9.00 – 15.00>