Ustawowy obowiązek złożenia deklaracji - nieruchomości zamieszkałe(osoby fizyczne)

 
Deklaracje można składać osobiście w siedzibie biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w Grójcu  Plac Wolności 12 oraz w siedzibie urzędu właściwego dla Gminy wchodzącej w skład Związku.

Lista Gmin wchodzących w skład Związku:

  1. Gmina Belsk Duży;
  2. Gmina Chynów
  3. Gmina Goszczyn;
  4. Gmina Promna;

Posiadacze profilu zaufanego ePUAP mogą złożyć deklarację za pośrednictwem tego portalu.

Zgodnie z litera prawa w terminie 14 dni od zamieszkania w nowej nieruchomości należy złożyć deklarację
Deklaracje można przesłać za pośrednictwem  poczty  do Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” na adres:
Związek Międzygminny „NATURA”
Plac Wolności 12
05-600 Grójec

Pobierz druk deklaracji >>deklaracja DO-1<<