papier 

 • opakowania z papieru
 • karton, opakowania z kartonu
 • katalogi, ulotki, papier pakowy
 • zadrukowane kartki, gazety, czasopisma, zeszyty, książki torby i worki papierowe

 

 

 

 


plastik

 

 

 

 • opróżnione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET) opakowania po kosmetykach i środkach czystości plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach) folie i torebki z tworzyw sztucznych (folia aluminiowa) zgniecione aluminiowe i metalowe puszki
 • Tetra- Pak (zgniecione, opróżnione kartony po mleku, sokach itp.)

 

 

 

 

szklo

 

 

 

 • opróżnione butelki ze szkła bezbarwnego i barwionego opróżnione słoiki ze szkła bezbarwnego i barwionego opakowania szklane po napojach, żywności

 

 

 

 

 

 

worekbraz old

 

 

 • odpady kuchenne
 •  resztki posiłków, resztki owoców i warzyw
 • resztki i obierki owoców i warzyw, skorupki jajek
 • fusy z kawy, herbaty
 • kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, balkonowe (bez doniczek)
 • ziemia kwiatowa z doniczek

 -kości zwierząt oraz surowe mięso nie są odpadami BIO

 

Odpady ulegające biodegradacji wrzucamy bezpośrednio do brązowego worka lub pojemnika, bez pakowania w jednostkowe opakowania tj. woreczki foliowe, torby foliowe bądź inne opakowania.

 

 

zmieszane

 • pozostałe odpady niepodlegające segregacji
 • opakowania z zawartościami i resztkami
 • zużyte artykuły higieniczne (pieluchy, chusteczki)
 • potłuczone szkło
 • zmiotki
 • odchody zwierząt domowych
 • kości zwierząt oraz surowe mięso
 • popiół nie może znajdować się w odpadach zmieszanych

 

 

kompost

 • odpady zielone z pielęgnacji odpadów i terenów zieleni
 • trawa, liście, gałązki
 • odpady kuchenne
 • resztki posiłków, resztki owoców i warzyw
 • resztki i obierki owoców i warzyw, skorupki jajek
 • fusy z kawy, herbaty
 • rośliny doniczkowe, balkonowe, kwiaty cięte
 • ziemia kwiatowa z doniczek

 

 

kontener1 

 popiół- popiół luzem, bez worków oraz innych odpadów

LOKALIZACJA KONTENERÓW:

1. Belsk Duży ul. Szkolna 9 (teren ZGK)
2. Chynów ul. Główna 92 (teren PSZOK)
3. Goszczyn ul. Bądkowska 1 (przy weterynarii)
4. Promna ul. Złota (obok cmentarza)

 

 

gabarytyodpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady należy wystawiać: przed posesję (do drogi publicznej)w zabudowie jednorodzinnej; przy altanach śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej, raz w roku zgodnie z harmonogramem.
Opony od samochodów osobowych i jednośladów należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 Odpady wystawione „luzem” (nie dotyczy gabarytów AGD i RTV) nie będą odbierane. Odpady segregowane muszą być wystawiane w workach do tego przeznaczonych, a odpady zmieszane w workach lub pojemnikach. Wszystkie odpady będą odbierane w godzinach 7:00-20:00. Odpady należy wystawiać przed godziną 700 do drogi publicznej.