Tekst
Login

Dzień wolny

Kategoria: Ogólne

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 05/14 Dyrektora Biura Związku z dnia 29 maja 2014r.

DZIEŃ 20 czerwca 2014 roku.

JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW BIURA ZWIĄZKU

Odpracowanie tego dnia nastąpi 31 maja 2014r.( sobota) w godzinach pracy Biura Związku