Tekst
Login

Nowo otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Kategoria: Ogólne

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne związane z nieprzemysłową działalnością człowieka, powstające w gospodarstwach domowych, wymienione regulaminie stanowiącym prawo miejscowe, z wyłączeniem odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpady Komunalne zbierane w sposób selektywny, gromadzone są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych który jest uzupełnieniem łańcucha zbierania odpadów  segregowanych u źródła z nieruchomości  zamieszkałych z terenu gmin uczestników Związku. Mieszkańcy dostarczający nieodpłatnie odpady  segregowane zobowiązani są w sposób szczegółowy składować w pojemnikach przystosowanych do poszczególnych rodzajów odpadów oraz zbierania ich w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

Wykaz pojemników na poszczególne odpady dostępne na terenie PSZOK:

 • Pojemnik na zużyte oleje,
 • Pojemnik na zużyte baterie,
 • Pojemnik na zużyte akumulatory,
 • Pojemnik na zużyte lampy fluorescencyjne (świetlówki ,żarówki energooszczędne),
 • Pojemnik na rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
 • Pojemnik na leki przeterminowane,
 • Pojemnik na gruz ceglany, betonowy, ceramika (płytki, terakota),
 • Pojemnik na odpady wielkogabarytowe,
 • Pojemnik na odpady zielone,
 • Pojemnik na opakowania szklane (białe/kolorowe),
 • Pojemnik na papier, tekturę oraz odpady wielomateriałowe z papieru i tektury,
 • Pojemnik na odpady z tworzyw sztucznych,
 • Pojemnik na odpady z metali żelaznych/nieżelaznych,
 • Pojemnik na odpady tekstylne,
 • Pojemnik na  odpady elektryczne, elektroniczne,
 • Pojemnik na zużyte opony ( poza ciągnikowe, ciężarowe).

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • materiały zawierające azbest,
 • papy,
 • szyb samochodowych,
 • szkła zbrojonego, hartowanego i wielowarstwowego,
 • części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.),
 • styropianu budowlanego,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • zmieszanych odpadów pobudowanych, płyty gipsowo –kartonowe, wata szklana, itp.,
 • okien plastikowych.

Godziny otwarcia PSZOK-ów:

Grójec (Kobylin 1D przy oczyszczalni ścieków) przeniesiony z ul. Spółdzielczej 2
Pon.9:00 -17:00
Śr. 10:00 -18:00
Sob. 9:00 -13:00

Chynów (ul. Główna 92)
Pon. 8:00 - 15:00
Czw. 10:00 - 17:00
Sob. 10:00 – 16:00
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej www.natura.grojec.org.pl