Nowo otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Drukuj

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne związane z nieprzemysłową działalnością człowieka, powstające w gospodarstwach domowych, wymienione regulaminie stanowiącym prawo miejscowe, z wyłączeniem odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpady Komunalne zbierane w sposób selektywny, gromadzone są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych który jest uzupełnieniem łańcucha zbierania odpadów  segregowanych u źródła z nieruchomości  zamieszkałych z terenu gmin uczestników Związku. Mieszkańcy dostarczający nieodpłatnie odpady  segregowane zobowiązani są w sposób szczegółowy składować w pojemnikach przystosowanych do poszczególnych rodzajów odpadów oraz zbierania ich w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

Wykaz pojemników na poszczególne odpady dostępne na terenie PSZOK:

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

Godziny otwarcia PSZOK-ów:

Grójec (Kobylin 1D przy oczyszczalni ścieków) przeniesiony z ul. Spółdzielczej 2
Pon.9:00 -17:00
Śr. 10:00 -18:00
Sob. 9:00 -13:00

Chynów (ul. Główna 92)
Pon. 8:00 - 15:00
Czw. 10:00 - 17:00
Sob. 10:00 – 16:00
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej www.natura.grojec.org.pl