Tekst
Login

Relacja z Konferencji „Bliżej Natury- role uczestników systemu gospodarki odpadami”,

Kategoria: Wydarzenia

15 października 2015 r. w Grójeckim Ośrodku Kultury odbyła się Konferencja „Bliżej Natury- role uczestników systemu gospodarki odpadami”, której organizatorem był Związek Międzygminny Natura. Patronat honorowy nad Konferencją objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz firma RADKOM z Radomia.
Na Konferencji przedstawiono działalność Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” oraz korzyści jakie wynikają ze współpracy gmin (Piotr Tonderski- Dyrektor Biura Związku).

Mieliśmy zaszczyt gościć wielu znakomitych prelegentów którzy poruszyli m. in takie zagadnienia jak: zasady funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Barbara Kozłowska- Politechnika Łódzka) oraz znaczenie instalacji RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w systemie gospodarowania odpadami (Marian Kozera- Prezes Zarządu RADKOM), wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW (Artur Dąbrowski- Prezes Zarządu WFOŚiGW), znaczenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w budowaniu i funkcjonowaniu systemu (Elżbieta Anuszewska- Urząd Marszałkowski), zadania RDOŚ (Aleksandra Ałtowska- Dyrektor RDOŚ) oraz działalność WIOŚ w aspekcie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (Tomasz Skuza, WIOŚ Radom). Ponadto dowiedzieliśmy się na temat zadań organizacji odzysku opakowań (Aneta Stawicka- OOO Rekopol S.A.), oraz jak skutecznie monitorować Gospodarkę odpadami w gminie (Radosław Michalec, Profeko Sp. z o.o.).

Gośćmi Konferencji byli Wójtowie oraz Burmistrzowie należących do Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” gmin oraz włodarze miejscowości sąsiadujących, Radni, pracownicy Urzędów Gmin, Starostwa oraz prasy lokalnej, a także wiele innych osób, którym pragniemy podziękować, iż zaszczycili nas swoją obecnością. Bardzo cieszy nas liczna obecność dyrektorów Szkół, Przedszkoli oraz nauczycieli oraz fakt, iż skorzystali z możliwości zapoznania się z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi.

Patronat medialny Konferencji: JABŁONKA- gazeta informacyjno- reklamowa oraz ŻYCIE GRÓJCA.

Konferencja była częścią programu edukacji ekologicznej, który otrzymał wsparcie w formie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych.
 dotacji w wysokości 90% kosztów kwalfikowanych.