Tekst
Login

Warsztaty edukacyjne pt. ,,Co wiemy o ekorozwoju gminy? Jak mogę w nim uczestniczyć?”

Kategoria: Wydarzenia

W dniach 16, 19, 23 i 26 października 2015 roku przeprowadzone były warsztaty edukacyjne na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grójcu pod tytułem, „ Co wiem o ekorozwoju gminy? Jak mogę w nim uczestniczyć?”

W warsztatach uczestniczyły cztery grupy młodzieży gimnazjalnej po 25 osób z  Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu. Podczas warsztatów przeprowadzonych przez pracownika Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” (Jacek Stykowski), uczniowie  poznali inwestycje proekologiczne na terenie gminy, zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz procesy technologiczne po oddaniu zgromadzonych odpadów do Instalacji Mechaniczno Biologicznej RADKOM w Radomiu. Przedstawiono i omówiono Regulamin PSZOK-u, następnie, sposób gromadzenia odpadów na terenie PSZOK-u, omówiono również znaczenie etykiet, znajdujących się na każdym pojemniku na odpady ich indywidualny kod odpadu oraz to, co można w danym pojemniku gromadzić. Uczniowie brali czynny udział odpowiadając na pytania zadawane przez prowadzącego z przyjemnością i dużym uznaniem wskazuje się, że wykazali sporą wiedzę na temat gospodarki odpadami oraz świadomością, iż segregacja u źródła jest bardzo ważna dla środowiska, w którym żyją.