Tekst
Login
Nowe zasady segregacji odpadów.
Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Umowy dotacji podpisane

Drukuj

„Program Edukacji Ekologicznej 2015 - W zgodzie z Naturą dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 46.866,00 zł”.
W dniu 9 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji Nr 0766/15/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. ,,Program Edukacji Ekologicznej 2015 – W zgodzie z Naturą”. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty dla dzieci i dorosłych, konferencja odpadowa oraz szereg wydawnictw dla dzieci, młodzieży i dorosłych.„Konkurs z cyklu "Moje spotkanie z Naturą" edycja 1 - 2015 rok dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.999,70 zł”.
W dniu 6 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji Nr 0851/15/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. ,,Konkurs z cyklu "Moje spotkanie z Naturą" edycja 1 - 2015 rok”.
Konkurs ma na celu: poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony, edukować społeczeństwo na różnych poziomach o stanie środowiska naturalnego i wpływu gospodarowania odpadami na nasze zdrowie oraz poprawę środowiska. Konkurs miał rozbudzić potrzeby szukania rozwiązań zmniejszających ilość odpadów oraz podejmować działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu oraz we własnym życiu.
Tegoroczna I edycja konkursu pod hasłem ,,Bliżej Natury” ma również cele poznawcze dla roli i zadań Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura”.