Tekst
Login

Władze Związku

Kategoria: Związek

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącymi kontrolnym Związku;
  W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie oraz burmistrzowie miast i gmin uczestniczących 
  w Związku.
   
 2. Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku.
  Zarząd składa się z 3 osób wybranych spośród członków Zgromadzenia. Dopuszcza się wybór jednego członka Zarządu spoza składu Zgromadzenia.
  W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i Członek Zarządu.
  Obecny skład Zarządu to:
  1. Przewodniczący: Marta Cytryńska
  2. Zastępca: Tadeusz Zakrzewski
  3. Członek: Dariusz Gizka