Tekst
Login

Dzień Ziemi z Naturą

Kategoria: Wydarzenia

 

Z okazji obchodzonego w dniu 22 kwietnia Dnia Ziemi - z inicjatywy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec” – Grójec w Grójcu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu pod patronatem Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura” w Grójcu, w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. odbył się konkurs ekologiczny dla szkół ponadgimnazjalnych.


Do udziału w konkursie zostały zaproszone szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu grójeckiego i białobrzeskiego.

Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie szkolnym rywalizowało ponad 100 uczniów z 4 szkół. Spośród nich wyłoniono  2-osobowe zespoły z każdej ze szkół biorących udział w konkursie. W drugim etapie międzyszkolnym uczniowie pracowali w parach nad rozwiązaniem części pisemnej a następnie w formie warsztatów uczestnicy wykonywali prace przestrzenne – nadając odpadom ,,drugie życie”.

Konkurs koordynowała Pani Wiesława Płatek ze szkoły ZSP w Grójcu oraz Pani Alina Stańczak z ZSP w Jasieńcu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 20 kwietnia w ZSP im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec” – Grójec w Grójcu. Uczestnicy konkursu oraz nauczyciele mogli wysłuchać również prelekcji Pani Edyty Pająk ze Związku ,,Natura” na temat - ,,Po co nam selektywna zbiórka odpadów ?”.
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród.
Laureaci konkursu:
I miejsce – LO im. Piotra Skargi w Grójcu: Katarzyna Raczkowska i Izabela Wąsowicz;
II miejsce – ZSP im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec” – Grójec w Grójcu: Dorota Spólna i Piotr Potwardowski;
III miejsce – ZSP im. Wincentego Witosa w Jasieńcu: Marlena Zgórzak i Monika Jędruch; Wyróżnienie – ZSP im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec” – Grójec w Grójcu: Piotr Karaś i Grzegorz Owczarek.
Dla laureatów konkursu ufundowane zostały dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe przez Związek Międzygminny pod nazwą ,,Natura” z siedzibą w Grójcu.

Zapraszamy uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu.