dozynki2022 03j

 

W niedzielę, 4 września w Lewiczynie mieszkańcy powiatu grójeckiego bawili się na dorocznym święcie rolników – Dożynkach Powiatowych.

Związek Międzygminny ,,Natura” po raz kolejny aktywnie w nich uczestniczył prowadząc warsztaty edukacyjne pod hasłem ,,Akademia Natury”. Pracownicy Związku w ramach działań edukacyjnych zachęcali mieszkańców do dbania o środowisko, przypominali zasady prawidłowej segregacji i postępowania z odpadami.

  

 

 

 

dozynki2022 04j

 

Stoisko Związku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wszyscy, niezależnie od wieku chętnie brali udział w przygotowanych konkursach. Dzieci i młodzież po raz kolejny mieli okazję samodzielnie zaprojektować i pomalować twórczo ekotorbę. Na każdego uczestnika konkursu na ‘najpiękniejszą torbę’ czekały nagrody i upominki. Uczestnicy imprezy chętnie brali udział w eko-quizie wiedzowym z zakresu ekologii wraz z loterią i nagrodami. Edukacja poprzez kreatywną zabawę to najlepszy sposób dotarcia zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób starszych. Za taką luźną formą stoi jednak ważny cel: kształtowanie proekologicznych postaw, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz pokazanie dobrych praktyk w postępowaniu z odpadami.

 

 

 

 

 

   

   

dozynki2022 prezero

W tym roku wsparcia udzieliła nam firma PreZero Service Wschód Sp. z o.o. zajmująca się wywozem i gospodarowaniem odpadami. Plenerowa impreza była doskonałą okazją do zaprezentowania swojej działalności oraz pogłębienia wiedzy mieszkańców z zakresu ekologii oraz segregacji odpadów.

Firma PreZero Service Wschód Sp. z o.o.  w ramach współpracy przygotowała ekologiczne atrakcje dla mieszkańców powiatu grójeckiego. Najmłodsi uczestnicy również cieszyli się wieloma atrakcjami i konkursami, m.in.: konkurs mody ekologicznej, przeciąganie liny, za które otrzymywali nagrody. Po intensywnej zabawie całe rodziny mogły odpocząć w strefie chilloutu, na wygodnych leżakach i pod namiotami. W strefie PreZero można było również przyjrzeć się z bliska śmieciarkom obsługującym teren Związku Natura i dowiedzieć się jak dokładnie działają.

Związek zagwarantował kompleksową obsługę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów podczas uroczystości dożynkowej poprzez wystawienie oznaczonych pojemników na poszczególne frakcje odpadów zgodnie z  przyjętymi zasadami segregacji. Jednocześnie zapewnił uprzątnięcie całego terenu w trakcie jak  i po zakończonym święcie oraz odbiór, transport i zagospodarowanie zebranych odpadów.

 

 

dozynki2022 02j

dozynki2022 03j

 

dozynki2022 05j

dozynki2022 05j

dozynki2022 07j