Tekst
Login

Uchwała Nr IV/11/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/11/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >> Pobierz

Uchwały Zgromadzenia

Uchwała Nr IV/10/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/10/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”. >> Pobierz

Uchwały Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XIX/62/18 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ „NATURA” z dnia 4 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XIX/62/18 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ „NATURA” z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”. >> POBIERZ(czytaj)<<

Uchwały Zgromadzenia

Uchwała Zgromadzenia Związku nr VIII/33/16 obowiązujaca od dnia 1 stycznia 2017r.

UCHWAŁA NR VIII/33/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >>POBIERZ(czytaj)<<

Uchwały Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA Nr XII/42/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „NATURA” z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >>POBIERZ(Czytaj)<<

UCHWAŁA NR XIII/51/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/42/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 20 września 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >>POBIERZ(Czytaj)<<

  

Przewodniczący Zgromadzenia Związku


Sławomir Słabuszewski          

Uchwały Zgromadzenia