Tekst
Login

Ważne informacje

Komunikat nr 1/20

Komunikat nr 1/2020
Dyrektora Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”
z dnia 13 marca 2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce KORONAWIRUSA COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników, musimy podejmować nadzwyczajne środki. Dlatego podjąłem decyzję

o zamknięciu Biura Związku dla interesantów

od dnia 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo (dane poniżej).

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w Biurze Związku poprzez kontakt telefoniczny.

Ponadto jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Biura Związku, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem a stroną.

W sprawach bieżących prosimy o kontakt z Biurem Związku za pośrednictwem telefonów:

48 332 21 24 (reklamacje, deklaracje)

48 679 59 98 (księgowość)

mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Ważne informacje

Przywrócona łączność telefoniczna

Związek Międzygminny pod nazwą Natura informuje, że od dnia 28 stycznia 2020r. numer tel. 519-752-133 jest nieaktywny.
Aktualne numery telefonów do Biura Związku to: 48/ 332-21-24 i 48/ 332-94-65  

Ważne informacje

Ważna informacja


Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadziła zmiany między innymi w zakresie wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, zmianie terminu składania nowych deklaracji oraz możliwości wprowadzenia ulgi w związku z kompostowaniem odpadów BIO w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów. W całym kraju zasady segregacji odpadów zostały ujednolicone po to, aby podnieść poziom odzysku surowców oraz zwiększyć poziomy recyklingu.
Ponieważ wszyscy dążymy do odpowiedzialnego postępowania z odpadami liczymy na wzajemną współpracę oraz motywację i konsekwencję w działaniu.

Właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy dotychczas zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów nie są zobowiązani do ponownego składania deklaracji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niesegregowanie odpadów przez mieszkańców wiąże się z podwyższeniem opłat w drodze decyzji administracyjnej według stawki określonej w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” nr XIII/31/19.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty nastąpienia zmiany).

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie zarówno w przypadku nieruchomości jednorodzinnych jak i nieruchomości wielorodzinnych.

 OPŁATY, TERMINY PŁATNOŚCI

Stawka obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. za odpady segregowane to 30,00 zł. za osobę zamieszkującą nieruchomość za jeden miesiąc, natomiast we wspomnianym wcześniej przypadku, jeśli właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów stawka ulegnie podwyższeniu na 60,00 zł. za osobę zamieszkującą nieruchomość za jeden miesiąc.

Zmianie ulegają także terminy płatności. Od 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami wnosimy do 10go. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia (dotychczas opłaty wnoszone były kwartalnie). Bez zmian pozostają indywidualne numery kont, które właściciele nieruchomości otrzymali po złożeniu deklaracji. W przypadku nowych nieruchomości, właściciel otrzyma numer konta w chwili złożenia deklaracji.

Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach dała możliwość wprowadzenia ulg dla mieszkańców, którzy kompostują odpady. Ulga zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” nr wynosi 1,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

  • Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Uchwałą nr XIII/28/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są w niej zawarte wszystkie najważniejsze informacje, które powinien posiadać mieszkaniec nieruchomości. Uchwała dostępna jest na stronie internetowej oraz w biurze Związku.

Jeśli mają Państwo wątpliwości bądź pytania dotyczące kwestii związanej z odpadami bądź funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w Związku Międzygminnym pod nazwą „Natura”, pracownicy Związku pozostają do Państwa dyspozycji.


 

Ważne informacje

Nowe stawki i zasady od 1 stycznia 2020r.

Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadziła zmiany między innymi w zakresie wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierUprzejmie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadziła zmiany między innymi w zakresie wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, zmianie terminu składania nowych deklaracji oraz możliwości wprowadzenia ulgi w związku z kompostowaniem odpadów BIO w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów. W całym kraju zasady segregacji odpadów zostały ujednolicone po to, aby podnieść poziom odzysku surowców oraz zwiększyć poziomy recyklingu.
Ponieważ wszyscy dążymy do odpowiedzialnego postępowania z odpadami liczymy na wzajemną współpracę oraz motywację i konsekwencję w działaniu.

Ważne informacje

Harmonogramy 2020r.

belsk duzy  Belsk Duży
Rejon 1 -

 

Belsk Mały, Belsk Duży, Anielin, Jarochy, Oczesały

 

Rejon 2 -

 

Skowronki, Łęczeszyce, Koziel, Wólka Łęczeszycka, Wola Łęczeszycka

 

Rejon 3 -

 

Odrzywołek, Wilczogóra, Sadków Duchowny, Sadków Szlachecki, Sadków-Kolonia, Złota Góra

 

Rejon 4 -

 

Rosochów, Aleksandrówka, Rożce, Daszewice, Rębowola, Mała Wieś

 

Rejon 5 -

 

Bartodzieje, Lewiczyn, Maciejówka, Widów, Zaborów, Zaborówek

 

Rejon 6 -

 

Bodzew, Boruty, Grotów, Julianów, Kussy, Tartaczek, Wilczy Targ, Stara Wieś, Wola Starowiejska

 

uchynow  Chynów
 Rejon 1 -

Chynów, Wola Chynowska

 

Rejon 2 -

 

Wola Pieczyska, Adamów Drwalewski, Hipolitów, Pieczyska, Marianów, Barcice Drwalewskie, Wola Żyrowska, Sułkowice ( dot. ulic Dolna, Ogrodowa, Orzechowa, Łąkowa, Psa Cywila, Polna )

 

Rejon 3 -

 

Żyrów, Kukały, Wola Kukalska, Sikuty, Przyłom, Franciszków, Pawłówka, Budziszyn, Gliczyn, Budziszynek, Mąkosin, Zawady

 

Rejon 4 -

 

Gaj Żelechowski, Węszelówka, Barcice Rososkie, Dąbrowa Duża, Żelazna, Zadębie, Zalesie, Żelechów, Nowy Żelechów, Janina, Marynin, Widok

 

Rejon 5 -

 

Nowe Grobice, Sułkowice (z wykluczeniem ulic: Dolna, Ogrodowa, Orzechowa, Łąkowa, Psa Cywila, Polna), Budy Sułkowskie

 

Rejon 6 -

 

Jakubowizna, Adamów Rososki, Machcin, Staniszewice, Dobiecin, Rososz, Zbyszków, Rososzka, Jurandów, Grabina, Kozłów, Ludwików, Grobice

 

Rejon 7 -

 

Wygodne, Krężel, Piekut, Henryków, Janów, Watraszew, Martynów

 

Rejon 8 -

 

Drwalew, Drwalewice, Ostrowiec, Edwardów, Milanów, Lasopole

 

ugoszczyn  Goszczyn
 Rejon 1 -

 

Goszczyn

 

Rejon 2 -

 

Długowola, Nowa Długowola, Jakubów, Józefów, Romanów

 

Rejon 3 -

 

Bądków, Kolonia Bądków, Modrzewina, Sielec, Olszew

 

promna
 
Promna
 Rejon 1 -

 

Promna Kolonia, Falęcice, Biejkowska Wola, Wojciechówka, Biejków, Promna

 

Rejon 2 -

 

Broniszew, Lekarcice Stare, Lekarcice, Lekarcice Nowe, Piekarty, Lisów, Mała Wysoka, Rykały, Jadwigów

 

Rejon 3 -

 

Góry, Falęcice Wola, Adamów, Falęcice Parcela, Pacew, Przybyszew, Osuchów, Mała Wieś, Helenów

 

Rejon 4 -

 

Olszamy, Pelinów, Karolin, Daltrozów, Olkowice, Domaniewice, Zbrosza Mała, Bronisławów, Pnie, Stanisławów, Wola Branecka, Sielce

 

Ważne informacje

Tymczasowy numer telefonu


Informacja

 

W związku z awarią systemu telefonicznego występować mogą utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Biurem Związku.

Podajemy tymczasowy numer telefonu do kontaktu z Biurem Związku: 519 752 133 

Trwają pracę mające na celu usunięcie usterki. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


 

Ważne informacje

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY POD NAZWĄ NATURA INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 1 GRUDNIA 2019 R. NASTĄPI ZMIANA ADRESU BIURA ZWIĄZKU.  

NOWY ADRES:

PLAC WOLNOŚCI 12

05-600 GRÓJEC

Numery telefonów pozostają bez zmian.

Przestaje funkcjonować adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nowy adres przez który można kontaktować się ze Związkiem to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Adres strony internetowej: zmnatura.pl .

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do nas korespondencji.

W związku z przeprowadzką w dniach 2-5 grudnia 2019 r. może być utrudniony kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ważne informacje