Tekst
Login

Ważne informacje

Ważna informacja


Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadziła zmiany między innymi w zakresie wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, zmianie terminu składania nowych deklaracji oraz możliwości wprowadzenia ulgi w związku z kompostowaniem odpadów BIO w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów. W całym kraju zasady segregacji odpadów zostały ujednolicone po to, aby podnieść poziom odzysku surowców oraz zwiększyć poziomy recyklingu.
Ponieważ wszyscy dążymy do odpowiedzialnego postępowania z odpadami liczymy na wzajemną współpracę oraz motywację i konsekwencję w działaniu.

Właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy dotychczas zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów nie są zobowiązani do ponownego składania deklaracji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niesegregowanie odpadów przez mieszkańców wiąże się z podwyższeniem opłat w drodze decyzji administracyjnej według stawki określonej w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” nr XIII/31/19.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty nastąpienia zmiany).

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie zarówno w przypadku nieruchomości jednorodzinnych jak i nieruchomości wielorodzinnych.

 OPŁATY, TERMINY PŁATNOŚCI

Stawka obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. za odpady segregowane to 30,00 zł. za osobę zamieszkującą nieruchomość za jeden miesiąc, natomiast we wspomnianym wcześniej przypadku, jeśli właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów stawka ulegnie podwyższeniu na 60,00 zł. za osobę zamieszkującą nieruchomość za jeden miesiąc.

Zmianie ulegają także terminy płatności. Od 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami wnosimy do 10go. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia (dotychczas opłaty wnoszone były kwartalnie). Bez zmian pozostają indywidualne numery kont, które właściciele nieruchomości otrzymali po złożeniu deklaracji. W przypadku nowych nieruchomości, właściciel otrzyma numer konta w chwili złożenia deklaracji.

Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach dała możliwość wprowadzenia ulg dla mieszkańców, którzy kompostują odpady. Ulga zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” nr wynosi 1,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

  • Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Uchwałą nr XIII/28/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są w niej zawarte wszystkie najważniejsze informacje, które powinien posiadać mieszkaniec nieruchomości. Uchwała dostępna jest na stronie internetowej oraz w biurze Związku.

Jeśli mają Państwo wątpliwości bądź pytania dotyczące kwestii związanej z odpadami bądź funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w Związku Międzygminnym pod nazwą „Natura”, pracownicy Związku pozostają do Państwa dyspozycji.


 

Ważne informacje

Nowe stawki i zasady od 1 stycznia 2020r.

Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadziła zmiany między innymi w zakresie wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierUprzejmie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadziła zmiany między innymi w zakresie wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, zmianie terminu składania nowych deklaracji oraz możliwości wprowadzenia ulgi w związku z kompostowaniem odpadów BIO w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów. W całym kraju zasady segregacji odpadów zostały ujednolicone po to, aby podnieść poziom odzysku surowców oraz zwiększyć poziomy recyklingu.
Ponieważ wszyscy dążymy do odpowiedzialnego postępowania z odpadami liczymy na wzajemną współpracę oraz motywację i konsekwencję w działaniu.

Ważne informacje

Harmonogramy 2020r.

belsk duzy  Belsk Duży
Rejon 1 -

 

Belsk Mały, Belsk Duży, Anielin, Jarochy, Oczesały

 

Rejon 2 -

 

Skowronki, Łęczeszyce, Koziel, Wólka Łęczeszycka, Wola Łęczeszycka

 

Rejon 3 -

 

Odrzywołek, Wilczogóra, Sadków Duchowny, Sadków Szlachecki, Sadków-Kolonia, Złota Góra

 

Rejon 4 -

 

Rosochów, Aleksandrówka, Rożce, Daszewice, Rębowola, Mała Wieś

 

Rejon 5 -

 

Bartodzieje, Lewiczyn, Maciejówka, Widów, Zaborów, Zaborówek

 

Rejon 6 -

 

Bodzew, Boruty, Grotów, Julianów, Kussy, Tartaczek, Wilczy Targ, Stara Wieś, Wola Starowiejska

 

uchynow  Chynów
 Rejon 1 -

Chynów, Wola Chynowska

 

Rejon 2 -

 

Wola Pieczyska, Adamów Drwalewski, Hipolitów, Pieczyska, Marianów, Barcice Drwalewskie, Wola Żyrowska, Sułkowice ( dot. ulic Dolna, Ogrodowa, Orzechowa, Łąkowa, Psa Cywila, Polna )

 

Rejon 3 -

 

Żyrów, Kukały, Wola Kukalska, Sikuty, Przyłom, Franciszków, Pawłówka, Budziszyn, Gliczyn, Budziszynek, Mąkosin, Zawady

 

Rejon 4 -

 

Gaj Żelechowski, Węszelówka, Barcice Rososkie, Dąbrowa Duża, Żelazna, Zadębie, Zalesie, Żelechów, Nowy Żelechów, Janina, Marynin, Widok

 

Rejon 5 -

 

Nowe Grobice, Sułkowice (z wykluczeniem ulic: Dolna, Ogrodowa, Orzechowa, Łąkowa, Psa Cywila, Polna), Budy Sułkowskie

 

Rejon 6 -

 

Jakubowizna, Adamów Rososki, Machcin, Staniszewice, Dobiecin, Rososz, Zbyszków, Rososzka, Jurandów, Grabina, Kozłów, Ludwików, Grobice

 

Rejon 7 -

 

Wygodne, Krężel, Piekut, Henryków, Janów, Watraszew, Martynów

 

Rejon 8 -

 

Drwalew, Drwalewice, Ostrowiec, Edwardów, Milanów, Lasopole

 

ugoszczyn  Goszczyn
 Rejon 1 -

 

Goszczyn

 

Rejon 2 -

 

Długowola, Nowa Długowola, Jakubów, Józefów, Romanów

 

Rejon 3 -

 

Bądków, Kolonia Bądków, Modrzewina, Sielec, Olszew

 

promna
 
Promna
 Rejon 1 -

 

Promna Kolonia, Falęcice, Biejkowska Wola, Wojciechówka, Biejków, Promna

 

Rejon 2 -

 

Broniszew, Lekarcice Stare, Lekarcice, Lekarcice Nowe, Piekarty, Lisów, Mała Wysoka, Rykały, Jadwigów

 

Rejon 3 -

 

Góry, Falęcice Wola, Adamów, Falęcice Parcela, Pacew, Przybyszew, Osuchów, Mała Wieś, Helenów

 

Rejon 4 -

 

Olszamy, Pelinów, Karolin, Daltrozów, Olkowice, Domaniewice, Zbrosza Mała, Bronisławów, Pnie, Stanisławów, Wola Branecka, Sielce

 

Ważne informacje

Tymczasowy numer telefonu


Informacja

W związku z awarią systemu telefonicznego występować mogą utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Biurem Związku.

Podajemy tymczasowy numer telefonu do kontaktu z Biurem Związku: 519 752 133 

Trwają pracę mające na celu usunięcie usterki. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


 

Ważne informacje

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY POD NAZWĄ NATURA INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 1 GRUDNIA 2019 R. NASTĄPI ZMIANA ADRESU BIURA ZWIĄZKU.  

NOWY ADRES:

PLAC WOLNOŚCI 12

05-600 GRÓJEC

Numery telefonów pozostają bez zmian.

Przestaje funkcjonować adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nowy adres przez który można kontaktować się ze Związkiem to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Adres strony internetowej: zmnatura.pl .

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do nas korespondencji.

W związku z przeprowadzką w dniach 2-5 grudnia 2019 r. może być utrudniony kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ważne informacje

Ekologiczne atrakcje na Dożynkach Powiatu Grójeckiego

kolaz


Tradycyjnie Związek Międzygminny pod nazwą ,,Natura” po raz kolejny aktywnie uczestniczył w dożynkach powiatowo-gminnych w Lewiczynie i przygotował stoisko informacyjno-edukacyjne. W tym roku wsparcia udzieliła nam firma PreZero zajmująca się wywozem i gospodarowaniem odpadami. Plenerowa impreza była doskonałą okazją do zaprezentowania swojej działalności oraz pogłębienia wiedzy mieszkańców z zakresu ekologii oraz segregacji odpadów.
Firma PreZero przygotowała ekologiczne atrakcje dla mieszkańców powiatu grójeckiego. Dużym powodzeniem cieszył się butelkomat. Uczestnicy dożynek wrzucali do niego zużytą plastikową butelkę a w zamian otrzymywali gadżet z logo PreZero. Najmłodsi uczestnicy również cieszyli się wieloma atrakcjami i konkursami, m.in.: konkurs mody ekologicznej, przeciąganie liny, wyścig w workach, za które otrzymywali nagrody. Po intensywnej zabawie całe rodziny mogły odpocząć w strefie chilloutu, na wygodnych leżakach i pod namiotami. W strefie PreZero można było również przyjrzeć się z bliska śmieciarkom obsługującym teren Związku Natura i dowiedzieć się jak dokładnie działają.

Ważne informacje

KOMUNIKAT


W związku z otrzymanymi od Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”  niepokojącymi informacjami o braku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez niektórych mieszkańców gmin wchodzących w skład tut. Związku wzywamy osoby zalegające z płatnościami do niezwłocznego ich uregulowania. Stanowczo potępiamy praktykę świadomego zaprzestania dokonywania płatności za odbiór odpadów komunalnych. Jako członkowie Zgromadzenia Związku zobowiązaliśmy Zarząd Związku do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu przymusowe ściągnięcie zaległych opłat. Tym samym tytuły egzekucyjne są na bieżąco składane do Urzędu Skarbowego w Grójcu. Nadmieniamy, że przymusowe ściągnięcie zaległych opłat narazi osoby zalegające z płatnościami na obowiązek poniesienia dalszych, znacznych kosztów postępowania egzekucyjnego oraz konieczność zapłaty odsetek.

Ważne informacje