Tekst
Login

Uchwała Nr IV/11/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 31 grudnia 2018 r.

Kategoria: Uchwały Zgromadzenia

Uchwała Nr IV/11/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >> Pobierz