UCHWAŁA NR XIII/27/19 z dnia 16 grudnia 2019 r

Kategoria: Uchwały Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XIII/27/19

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”. >>Pobierz