UCHWAŁA NR XIII/29/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Kategoria: Uchwały Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XIII/29/19

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. >>Pobierz