Tekst
Login

Akademia Natury – Warsztaty Edukacyjne na Dożynkach Powiatowych

Kategoria: Wydarzenia

Dozynki21 1m

Tradycyjnie Związek Międzygminny ,,Natura” w dniu 5 września 2021 r. uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Lewiczynie prowadząc warsztaty edukacyjne pod hasłem ,,Akademia Natury”. Pracownicy Związku w ramach działań edukacyjnych zachęcali mieszkańców do dbania o środowisko, przypominali zasady prawidłowej segregacji i postępowania z odpadami.

Stoisko Związku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku chętnie brali udział w przygotowanych konkursach i segregowali odpady na specjalnie przygotowanych tablicach. Dzieci i młodzież mieli okazję samodzielnie zaprojektować i pomalować twórczo ekotorbę. Na każdego uczestnika konkursu na ‘najpiękniejszą torbę’ czekały nagrody i upominki. Dużo uwagi przyciągnął quiz ekologiczny wraz z loterią i nagrodami. Edukacja poprzez kreatywną zabawę to najlepszy sposób dotarcia zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób starszych. Za taką luźną formą stoi jednak ważny cel: kształtowanie proekologicznych postaw, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz pokazanie dobrych praktyk w postępowaniu z odpadami.
 

Firma PreZero Service Wschód Sp. z o.o. w ramach współpracy oraz wsparcia akcji edukacyjnych prowadzonych przez Związek przekazała część gadżetów.

Mieszkańcy gmin mogli na miejscu uzyskać informacje dotyczące segregacji, postępowania z odpadami problemowymi oraz rozwiązać wątpliwości związane z wypełnieniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Związek zagwarantował kompleksową obsługę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów podczas uroczystości dożynkowej poprzez wystawienie oznaczonych pojemników na poszczególne frakcje odpadów zgodnie z  przyjętymi zasadami segregacji. Jednocześnie zapewnił uprzątnięcie całego terenu w trakcie jak  i po zakończonym święcie oraz odbiór, transport i zagospodarowanie zebranych odpadów.

Dozynki21 2

Dozynki21 1

 

Dozynki21 3

Dozynki21 4

Dozynki21 5

Dozynki21 6

Dozynki21 7

Dozynki21 8

Dozynki21 9

Dozynki21 10

 

Dozynki21 11