Tekst
Login

Uchwała Zgromadzenia Związku nr VIII/33/16 obowiązujaca od dnia 1 stycznia 2017r.

Kategoria: Uchwały Zgromadzenia

UCHWAŁA NR VIII/33/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >>POBIERZ(czytaj)<<