Uczestnicy

Kategoria: Związek

Uczestnikami Związku są:

1) Gmina Belsk Duży;

2) Gmina Chynów;

3) Gmina Goszczyn;

4) Gmina Promna;

Do Związku mogą przystąpić inne gminy regionu radomskiego, ustanowionego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.